Öka antalet bloggläsare med SMS-utskick

Idag är det tuff konkurrens om internetanvändarna. Ständiga uppdateringar i sociala medier och miljarder hemsidor gör det svårt att nå ut till bloggläsarna. Trots att bloggen har uppdaterat innehåll som håller hög kvalitet så finns det ingen garanti för att bloggläsarna ska hitta dit. Då är det viktigt att komma på fler kommunikationskanaler för att öka besökstrafiken.

Sms-utskick är ett mycket effektivt kommunikationssätt för bloggare. Genom att skicka automatiserade sms till din målgrupp kan du öka antalet bloggläsare. Här kan du läsa mer om hur du som bloggare kan använda dig av sms-utskick.

Nå ut till många läsare på ett tidseffektivt sätt

Idag har de flesta en smartphone som följer med dem överallt. Mobilen används i allt större utsträckning för att läsa nyheter, bloggar och annat. Att kommunicera med sms är därför mycket effektivt. Ungapped erbjuder ett smart smsverktyg som gör att du kan skapa, skicka och följa upp sms-utskick till många mottagare. Allt sker på ett och samma ställe, vilket är väldigt smidigt. Verktyget gör att du enklare kan marknadsföra din blogg samt upprätthålla kontakten med bloggläsarna. Sms-verktyget har alla funktioner som behövs för att nå ut till många personer samtidigt, vilket minskar ett tidskrävande manuellt arbete. Det går även att tidsinställa utskicket vilket gör att du når ut till målgruppen vid den bästa tidpunkten. Med andra ord kan du nå ut till många personer på ett mycket tidseffektivt sätt. Du kan välja mellan enstaka sms-utskick eller regelbundna kampanjer beroende på vad som passar just din blogg och din målgrupp.

Informera om roliga händelser och tävlingar

Sms-utskick är ett utmärkt sätt att informera läsarna om vad som är nytt på bloggen. Framförallt är det ett värdefullt verktyg för att sprida information om speciella inlägg, exempelvis roliga tävlingar, events eller guide-inlägg.

Förbättra bloggen utifrån statistik och enkäter

En annan stor fördel med sms-verktyget är att du kan samla viktig statistik om bloggen och dina läsare. Efter varje sms-utskick kan du följa upp och ta del av en tydlig statistik som skapas i plattformen. Bland annat kan du se inkomna svar, avanmälningar och annan information som är värdefull för att du ska kunna förbättra dina utskick. Du kan även skapa undersökningar och enkäter för att förbättra din blogg.