Fördelar och nackdelar med bloggar

Idag kan ingen komma ifrån att vi lever en stor del av våra liv i offentligheten. Allt oftare verkar det som att privatlivet är en företeelse som vi ser allt mer avlägset i den historiska backspegeln. När bloggen först uppstod använde många den som en slags personlig dagbok. Idag finns bloggar för allt möjligt, både sådana som verkar vara helt personliga och sådana som inte verkar vara personliga överhuvudtaget. Kanske verkar bloggande vara ett mindre personligt alternativ än att kommunicera via sociala medier. Men det går inte att förneka att bloggar har förändrat sättet som vi betraktar gränsen mellan vad som är privat och vad som är offentligt. Vad gör det med oss när vi sammanblandar ett ämne som matlagning, resor. politik eller träning med våra egna personliga berättelser? Även de bloggar som verkar vara privata är inte det helt och hållet. De mest framgångsrika bloggarna tjänar pengar på reklam, och deras medvetenhet om att vara ett varumärke påverkar även mindre kända bloggare. Många missuppfattningar sprids via bloggar, och ovetenskapliga kost och råd om träning frodas. Det är dock få som skriver om hur de misslyckats på högskoleprovet.

Men på många sätt har bloggar också återuppväckt äldre sätt att se på saker och ting. Många berömda personer har till exempel beskrivit sin kamp mot cancer i bloggform. Utan tvekan har det bidragit till att sådana saker som under lång hållits utanför offentligheten, såsom död och sjukdom, har hittat tillbaka in i den igen. Har bloggarna gjort oss mer bekväma med dessa ämnen som under en så lång period varit tabu? Idag känns det väldigt naturligt att beskriva sin sjukdomskamp eller att sörja offentligt, på ett sätt som inte har synts till på många decennier. Dagens bloggar om sorg påminner på många sätt om de minnestexter människor skrev förr. I bloggarna finns även tydliga kopplingar till äldre litterära genrer, som resedagböcker. Kanske kan man till och med kalla alla dessa bloggar om kost och träning för en slags religiös dagbok om ett spirituellt uppvaknande.

Hur bloggens framtid ser ut är det ingen som vet. Det är fortfarande en relativt ny litterär form som har förändrats mycket under de decennier den har funnits. Som allting annat kommer den antagligen att pendla mellan att vara personlig och att vara politisk. Kanske har gränsen mellan det personliga och politiska egentligen alltid varit fiktion, och bloggen är bara ytterligare ett uttryck för hur de alltid glider in i varandra.