Bloggträffar – ett möte med människorna bakom bloggarna

En bloggträff är egentligen precis vad det låter som – ett tillfälle då människorna bakom flera bloggar träffas. Vanligtvis handlar det om bloggar inom samma ämne. Dessa bloggträffar kan vara mer eller mindre officiella, men det vanligaste är att bloggarna själva har haft kontakt med varandra över internet, och att bloggträffen helt enkelt är ett sätt för dem att få lära känna varandra bättre och ses ansikte mot ansikte. Dessutom är bloggträffar självklart ett utmärkt tillfälle att få prata och umgås med människor som har samma intresse som en själv, eftersom alla skriver om samma ämne.

För många är dessa möten således inget mer än en social tillställning, men andra tar tillfället i akt och använder träffarna för att nätverka medvetet. Ett bra sätt att göra det är till exempel att dela ut visitkort till de man träffar, så att de kommer ihåg vem man var och vilken blogg man tillhörde. Då ökar chansen för att de nämner ens blogg när de sedan skriver om bloggträffen, vilket förhoppningsvis leder till fler besökare till ens egen blogg. Kanske kan man på det sättet också inleda mer långtgående samarbeten med andra bloggar inom samma ämne.

Eftersom internet är globalt, och bloggare finns över hela världen, är det inte ovanligt att bloggträffar är internationella. När flera nationaliteter träffas och ska umgås kan det lätt leda till språkförbistringar, och oavsett om man bara har tänkt vara social och umgås eller om man vill nätverka kan det därför vara bra att anlita en tolk inför sådana möten. Du kan enkelt boka en tolk i en passande språkkombination på Herotolk.se. Alla kommer då att ha lättare att tala fritt med varandra eftersom de kan uttrycka sig på sitt modersmål. Man kommer nämligen snart att upptäcka att det är två helt olika saker att skriva på ett annat språk och att tala på ett annat språk – när man talar har man ingen möjlighet att fundera fram sina formuleringar och kolla upp hur man säger vissa ord, utan måste komma på allt i stunden. Det kan vara svårare än man tror.